Radionica za razvoj samopoštovanja

Kurs na Moodle platformi koji omogućuje samostalan prolazak kroz upitnike za procenu samopoštovanja, upoznavanje sa teorijskim okvirima razvijenog i nerazvijenog samopoštovanja, razvoja samopoštovanja i kreiranje ličnog plana za razvoj samopoštovanja.

Nakon otvaranja naloga učesnici dobijaju pravo korišćenja kursa i materijala u trajanju od mesec dana.

Na Forumima u okviru kursa sa drugim polaznicima možete razmenjivati mišljenja i iskustva u razvoju samopoštovanja.

Cena kursa je 4000 dinara a upate se vrše na račun Centra za edukaciju NSPRO u Smederevu.

Više informacija može se dobiti putem kontakt adrese:

mirjana.kokeric@gmail.com

#trening#radionica#samopoštovanje#razvoj

Trening psihologije uspeha – instruktorski kurs

„Trening psihologije uspeha“, osnovni kurs, akreditovan je 2017. godine kao kraći oblik edukacije kod Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije. Sada je u postupku akreditacije Instruktorski kurs za ovaj program koji omogućuje koučevima i onima koji se bave drugim pomagačkim profesijama da nakon završene obuke realizuju ovaj sonovni kurs u ulozi instruktora. Program osnovnog kursa može se videti i na sajtu Udruženja: http://www.savetnik.org.rs/index.php/krace-edukacije

Edukacija „Trening psihologije uspeha“ predstavlja primenjeni program proistekao iz O.L.I. Psihodinamskog Integrativnog Koučinga.

Fokusirana je na razvoj praktičnih veština i bazičnih sposobnosti za obradu emocija kao stvaranja baze podešavanja osobe za uspeh. Uključuje veliki broj praktičnih tehnika, vežbi i efikasnih postupaka za ovladavanje veštinama. Osnovni cilj edukacije je razvijanje sopstvenih veština i sposobnosti, a onda i sticanje praktično primenljivih znanja u radu sa ljudima. Polaznici mogu naučiti veštine asertivne komunikacije, menadžment besa, tehnike za razvijanje pojedinih sposobnosti, prevazilaženja anksioznosti, stida, krivice,depresivnosti, zavisti, ljubomore, povređenosti, prihvatanje odgovornosti, kao i veštine podešavanja osobe na uspeh, oslobađanje od “igrača neuspeha”, postavljanje ciljeva, sprovođenje plana i na kraju uživanje u životu uz uspeh.

Ishod edukacije je lični plan za uspeh svakog učesnika, kao i ovladavanje tehnikama za kreiranje i sprovođenje plana u delo. Učesnik treninga stiče veštine obuke drugih u podešavanju na uspeh.

Program Instruktorskog kursa „Trening psihologije uspeha“:

Ciljevi treninga:
Osnovni cilj: Razvijanje veština komunikacija, bazičnih sposobnosti za obradu emocija, razvoj samopoštovanja učenje strategija uspeha i postavljanja ciljeva, zatim sticanje praktično primenljivih znanja za pružanje podrške drugima u podešavanju za uspeh i sprovođenje i realizacija ovog treninga sa učesnicima.

Program treninga:

1. Modul: Podešavanje na uspeh

1.1 Sistematska samoprocena – Životne strategije.
1.2. Pravila životne igre.
1.3.Koraci na putu do uspeha: Definisanje ciljeva
1.4. Koraci na putu do uspeha: Definisanje razloga neuspeha
1.5. Definisanje prepreka u sebi
1.6. Definisanje prioriteta. Planiranje.
1.7. Psihofiziologija uspeha i veštine samoregulacije
1.8. Faktori neophodni za uspeh – Ugovor sa samim sobom

2.Modul: Razvoj veština komunikacije

2.1. Komunikacijski stilovi
2.2. Asertivnost
2.3. Neverbalna komunikacija
2.4. Transakcije u komunikacijama
2.5. Asertivna prava i asertivne dozvole
2.6. Prevencija konfliktnih situacija

3. Modul: Razvoj bazičnih sposobnosti za obradu emocija

3.1. Razvoj sposobnosti Neutralizacije ( Regulator psihe )
3.2. Razvoj Mentalizacije ( Artikulator psihe )
3.3. Razvoj sposobnosti Celovitost objekta ( Lepak psihe )
3.4. Razvoj sposobnosti Konstantnost objekta ( Stabilizator psihe )
3.5. Razvoj sposobnosti Tolerancije na frustracije ( Imunitet psihe )
3.6. Razvoj sposobnosti Tolerancije na ambivalenciju ( Usmerivač psihe )

4. Modul: Razvoj Volje i Inicijative

4.1. Razvoj Volje ( Motor psihe ) – Iz manipilacije voljom do aktualizacije volje
4.2. Oslobađanje od treme, stida i straha
4.3 . Zdrave i nezdrave emocije
4.4. Oslobađanje od iracionalnih uverenja
4.5. Razvoj inicijative ( Pokretač psihe )
4.6. Razvoj sposobnosti za ljubav i rad
4.7. Prezentacija ličnog plana – strategije uspeha


TRAJANJE I CENA:
Edukacija je podeljena u 4 modula, svaki modul odvija se u 4 susreta.
Ukupan broj susreta je 16 – odvija se u vikend susretima, zavisno od dogovora
sa članovima grupe, svake subote ili svake druge subote u zavisnosti od toga šta većini učesnika više odgovara.

U planu su subote popodne u trajanju od 3 sata, putem onlajn platforme, uz domaće zadatke koji se rade kod kuće. 

Jedan susret košta 3.000 dinara i uplate se vrše na račun Centra za edukaciju u Smederevu.

Materijali za domaći rad i pripremu se šalju učesnicima putem utvrđenog kanala elektronske komunikacije.

KO SE MOŽE PRIJAVITI:
Mogu se prijaviti kandidati koji su završili neki od fakulteta humanističkih
nauka ili studenti ovih fakulteta i punoletni kandidati drugih profesija. Kako je
kurs instruktorskog tipa mogu se prijaviti koučevi OLI metoda i drugih koučing
pravaca zainteresovani za ovu temu.

VELIČINA GRUPE: Radi se u malim grupama, do 15 članova.

ISHOD EDUKACIJE
Ishod ove edukacije je kreiranje i prezentovanje ličnog plana, strategije
uspeha, plana koji proističe iz ovladavanja veštinama i sposobnostima koje se
na edukaciji obrađuju po modulima.
Svaki učesnik na kraju edukacije dobija priliku da prikaže svoju strategiju
grupi.
Razvojem bazičnih sposobnosti, veština i ovladavanjem tehnikama kreiranja
strategije uspeha, nakon kreiranja sopstvenog plana, učesnik stiče sposobnost prenošenja svog iskustva i znanja na druge.
Nakon odslušanog instruktorskog kursa učesnik je ovladao i sistemima
podrške polaznicima Treninga psihologije uspeha, ima materijale za
sprovođenje ovog treninga sa polaznicima i obučen je za sprovođenje ovog
Treninga sa polaznicima uz redovne supervizije sa autorom programa.
Supervizije su neophodne polaznicima koji još uvek nemaju svoju licencu za
sprovođenje koučing programa.

Učesnici koji su završili osnovni trening, a učestvuju na instruktorskom kursu, ponoviće neke vežbe sa vremenskom distancom i videti promene koje su se u njihovim životnim kategorijama desile. Značaj ovog treninga za njih sada je praćenje rada kouča sa klijentima i analiza rada sa klijentima tokom same edukacije, znači: bolji uvid u rad, nego što su to imali tokom osnovnog kursa, kada su bili samo klijenti.

Učesnici dobijaju gotove materijale koje mogu koristiti u radu ili prilagođavati svojim potrebama, dobijajaju istovremeno i lični rad, jer učesnici grupe i sami rade vežbe kako bi mogli da analiziraju i kako će izgledati rad sa klijentom a istovremeno kreiraju lični plan uspeha.

Program treninga je sličan osnovnom programu T.P.U. sa dodatkom koji čini instruktorski deo koji vam i omogućava sprovođenje treninga sa učesnicima nakon obuke.


Kontakt adresa je: mirjana.kokeric@gmail.com
Blog: http://www.mirjanakokeric.wordpress.com

Formiranje grupe je u toku, javite se ukoliko želite da rezervišete mesto za sebe.

Аutor i voditelj kursa: Mirjana Kokerić 063-11-99-060
Sertifikovani kouč O.L.I. Psihodinamskog Integrativnog Metoda

Trening psihologije uspeha – instruktorski kurs

Poštovani polaznici kurseva i zainteresovane kolege,

Kako je program za ovaj trening poslat komisiji za akreditaciju Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije, kao kraći oblik edukacije, a dok čekamo rad komisije i akreditaciju, prikupljaju se polako zainteresovani za ovaj trening.

Evo i više informacija: program treninga se zasniva na već akreditovanom i realizovanom Treningu psihologije uspeha, samo što će ovo biti Instruktorski kurs.

To znači da će edukacija, osim iskustvenog rada imati i edukativni deo vezan za rad sa ljudima na ovom treningu, kako bi učesnici nakon završenog treninga mogli da sprovode samostalno osnovni trening TPU: http://www.savetnik.org.rs/images/stories/downloads/koucing/psih_uspeha_kokeric.pdf.

Učesnici koji su završili osnovni trening, a učestvuju na instruktorskom kursu, ponoviće neke vežbe sa vremenskom distancom i videti promene koje su se u njihovim životnim kategorijama desile. Značaj ovog treninga za njih sada je praćenje rada kouča sa klijentima i analiza rada sa klijentima tokom same edukacije, znači: bolji uvid u rad, nego što su to imali tokom osnovnog kursa, kada su bili samo klijenti.

Učesnici dobijaju gotove materijale koje mogu koristiti u radu ili prilagođavati svojim potrebama, dobijajaju istovremeno i lični rad, jer učesnici grupe i sami rade vežbe kako bi mogli da analiziraju i kako će izgledati rad sa klijentom a istovremeno kreiraju lični plan uspeha.

Trening će se odvijati vikendom, za sada je u planu da bude subotom popodne u trajanju od 3 sata, putem onlajn platforme, uz domaće zadatke koji se rade kod kuće. 

Trening se sastoji iz 4 modula koja traju po 4 susreta.

Jedan susret košta 3.000 dinara i uplate se vrše na račun Centra za edukaciju u Smederevu.

Program treninga je sličan osnovnom programu T.P.U. sa dodatkom koji čini instruktorski deo koji vam i omogućava sprovođenje treninga sa učesnicima nakon obuke.

Autor i realizator Treninga sertifikovani kouč OLI metoda: Mirjana Kokerić

Kontakt adresa za informacije i prijavljivanje: mirjana.kokeric@gmail.com

Okvirni plan za Maj – mesec matematike:

Četvrtak: 13.5.2021. u NK Smederevo:

– od 17:00 „Mikrobit u strujnom krugu i simulacija klimatskih promena“ – 1.radionica projekta „Zanimljiva fizika“ Godišnjeg programa Naučnog kluba Smederevo

– od 18:00 četvrtak, „Matematičke igre“ – radionica projekta „Matematičke igre“ Godišnjeg programa Naučnog kluba Smederevo

Četvrtak: 20.05.2021. u NK Smederevo:

– od 17:00 „Mikrobit kao daljinski senzor za proučavanje ubrzanog kretanja“ – 2.radionica projekta „Zanimljiva fizika“ Godišnjeg programa Naučnog kluba Smederevo

– od 18:00 „Donošenje odluka i matematika“ – radionica projekta „Donošenje odluka“ Godišnjeg programa Naučnog kluba Smederevo

Utorak: 25.05.2021. u NK Smederevo:

– od 17:00 „Eksperimenti s mikrobitom“ – 3.radionica projekta „Zanimljiva fizika“ Godišnjeg programa Naučnog kluba Smederevo

– od 18:00 „Crtanje matematike“ – 1. radionica projekta „Crtanje matematike“ Godišnjeg programa Naučnog kluba Smederevo

Realizatori Siniša Ćulafić, Goran Tirnanić i Mirjana Kokerić.

Kada termini budu i konačno potvrđeni biće objavljeno i prijavljivanje za radionice ( u manjim grupama ).

Zainteresovani mogu i sada da se jave, da možemo da planiramo grupe.