Akreditovani E – seminari u Srbiji

1.

„Podrška učeniku kroz individualizaciju i projektni rad u nastavi matematike“
358. redni broj u Katalogu ZUOV-a

https://matematikaseminar.wordpress.com/

Veza ka Katalogu:

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=190

2.

„Saradničko učenje – učenje za savremeni život“ 

574. redni broj u Katalogu ZUOV-a

https://elektronskiseminar.wordpress.com/

Veza ka Katalogu:

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1391