Koučing u nastavi

mirjana kokeric

Akreditovani Programi „Koučinga u nastavi“:

  1. „Prevencija konfliktnih situacija u odeljenju – vaspitni rad u ustanovi“ – Onlajn seminar za nastavnike u Crnoj Gori
  2. „Emocionalno napredovanje“ onlajn seminar; Autori Plana Pejović iMirjana Kokerić
  3. „Matematički koučing“, osnovni nivo i napredni nivo * onlajn seminar , programi za nastavnike u Crnoj Gori
  4. „Matematički koučing za učenike“, Centar za promociju nauke, u Srbiji.
  5. „Trening razvoja veština za prevenciju i rešavanje konfliktnih situacija“, kraći oblik edukacije akreditovan kod Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije
  6. „Trening psihologije uspeha“, UPSKS
  7. „Podrška učeniku kroz individualizaciju i projektni rad u nastavi matematike“ ( onlajn seminar) dobio je akreditaciju ZUOV-a za naredni trogodišnji ciklus stručnog usavršavanja nastavnika u Srbiji.
  8. „Saradničko učenje – učenje za savremen život“, onlajn seminar za nastavnike -dobio je akreditaciju ZUOV-a za naredni trogodišnji ciklus stručnog usavršavanja nastavnika u Srbiji.
  9. Projekat: „Kreriamo BESKONAČNO“, podržao Centar za promociju nauke, 2019.god.
  10. Projekat: „Mikro – Fiz“, podržao Centar za promociju nauke, 2019.god.

Objavljeni autorski članci:
„Krug ličnosti“ ( čas odeljenjskog starešine), Prosvetni pregled, broj 940, godina 2015;
„Obrada emocija uz pomoć vežbi“ (rad na časovima odeljenjskog starešine), Prosvetni pregled, broj 949, godina 2016 ;
„Asertivna prava i asertivne dozvole“, Prosvetni magazin, 6, godina 2014;
„Pomoć prijatelja“, Prosvetni magazin, 7, godina 2014;

„How to be at peace with ourselves and others – Eduactional activities“, Proceeding and Workshops Abstracts, Leading eduactors, Skoplje, 2016;

„Koučing za razvoj Celovitosti kod učenika“ – radionica za čas odeljenjskog starešine ili čas Građanskog vaspitanja, Zbornik radova sa konferencije „Bazar kreativnih ideja – Dramsko obrazovanje i samoobrazovanje” 2016.

„O.L.I. psihodinamski integrativni koučing u radu sa učenicima i nastavnicima“- „Razvoj ličnosti i razvoj životnih veština kroz psihoterapiju, savetovanje i koučing“, Zbornik radova prvog kongresa Udruženje za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije, 2016.

„Kako biti bolji učitelj i roditelj“, Danas, broj 6219, godina 2014; „Psihološke „igre” u obrazovanju“, Danas, broj 6184, godina 2014. ( 22 objavljena autorska članka u Danasu )

Radovi:
„Komunikacija sa đacima, digitalni pristup na časovima odeljenjskog starešine“, konkurs Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja (za izbor 20 nastavnika koji će nastupiti sa svojim radom na Sajmu Novih Obrazovnih tehnologija, u organizaciji British Council-a (2015)

Rad: „Lica matematike“, konkurs „Lice matematike”, Centar za promociju nauke: „Centar opisane kružnice trougla – radionica i Matematički koučing – pradavanje“.

Nagrađeni radovi: Digitalni čas: „Matematika u digitalnom okruženju“ , 1.nagrada na konkursu ( 2017); „Razmera u svetu oko nas“ na konkursu: „Digitalni čas”, druga nagrada (2015); „Pitagorino blago“ treća nagrada (2016) i „Matematika u digitalnom okruženju“ prva nagrada (2017); „Vinjeta: Individualni vaspitni rad sa učenikom“ MIO Mreža, 4.nagrada (2015)

Projekat za učenike: „Meet my country“, nagrađen Nacionalnom oznakom kvaliteta, portal eTwinning, uloga u projektu: Autor i realizator (2015); „Creative Math Class“ nagrađen Evropskom oznakom kvaliteta: Autor i realizator (2016); „A school with a view“ nagrađen Nacionalnom oznakom kvaliteta; realizator (2016).

„Math Coaching“ ,Autor i realizator, „Universal Language Math“, Autor i realizator,“edodatna2″,realizator, „M.a.t.e“,realizator – svi nagradjeni Nacionalnom oznakom kvaliteta, 2018) i Evropskom oznakom kvaliteta 2018. svi osim Universal Language Math.

Famous female mathematicians 2, Pi Day, Šah – MAT, STEM – Wizard School, Maj – mesec matematike, trenutno na konkursu za dodelu nacionalnih oznaka kvaliteta.

Radovi u bazi znanja:
Digitalni čas – jedan rad: „Grafik linearne funkcije“ (2012/2013); i gore pomenuti nagrađeni radovi

Saznali na seminaru primenili u praksi – pet (2013); (2014), (2017), (2019): „Matematika u svetu oko nas“,“Ne priznajem nastavu koja ne vaspitava“, „BTF u nastavi“; „Projekti u nastavi matematike“; „Motivacija učenika za učenje matematike“

Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju – dva rada: „Vinjeta o individualnom obrazovnom planu“ (2015); „Радионице за превенцију дискриминације и конфликтних ситуација“ (2017).

Autorske radionice zasnovane na principima O.L.I. Psihodinamskog Integrativnog Metoda usmerene na rast i razvoj ličnosti: „Donošenje odluka“, „Oslobađanje od treme, stida i straha“, „Razvoj samopoštovanja“, „Razrešavanje nesporazuma“, „Razvoj Celovitosti ličnosti“, „Rešavanje sukoba“, „Neverbalna i nenasilna komunikacija“.

Radionice realizovane na M3 Centra za promociju nauke 2016. i 2019. godine;

Radionice realizovane u RC Smederevo za proslavu Dana nauke, 2016. i 2019. godine.

Radionice kreirane za manifestaciju Noć istraživača, 2017, 2019. i 2020. godine.

Autorski projekat podržan od strane Regionalnog Centra Smederevo: „Prevencija konfliktnih situacija“ ( sedam radionica za razvoj bazičnih sposobnosti za obradu emocija i razvoj veština za prevenciju i rešavanje konfliktnih situacija )

Blogovi: https://mirjanakokeric.wordpress.com/

https://matematickikoucing.wordpress.com/

https://matematikaseminar.wordpress.com/

Učešće u kreriranju projekta: „Podrška predškolskim ustanovama u saradnji sa roditeljima – mentorski rad“ sa timom OLI Centra podržanog na konkursu Ministarstva prosvete po pozivu:“Javni konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za obrazovanje u 2018.godini koja realizuju udruženja“

Kreator programa „Koučing u nastavi“ Mirjana Kokerić, akreditovani kouč O.L.I. metoda ( kod UPSKS-a ) sa nacionalnom licencom i diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku ( na Univerzitetu u Beogradu)

carolina-bonito-321678

Autor i realizator programa „Trening psihologije uspeha“ akreditovanog kod Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije, čije radionice su primenjene i u radu sa učenicima na ČOS-u.