Menadžment konflikata

Dostupan i onlajn!

jackie-k-b-ayres-328447

Poštovani prijatelji,

Zadovoljstvo mi je da vas obavestim da je „Trening  razvoja veština za prevenciju i rešavanje konfliktnih situacija“ akreditovan kod Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije kao kraći oblik edukacije. Program edukacije možete pogledati na sajtu Udruženja ili u daljem tekstu. Informacije o formiranju novih edukacijskih grupa biće uskoro postavljene na ovom blogu.

Program edukacije:

Trening  razvoja veština za prevenciju  i rešavanje konfliktnih situacija

 

Аutor i voditelj kursa: Mirjana Kokerić   

www.mirjanakokeric.wordpress.com

Akreditovani kouč O.L.I. Psihodinamskog Integrativnog Metoda

Ova edukacija predstavlja primenjeni program proistekao iz O.L.I. Psihodinamskog Integrativnog Koučinga i primenu koučinga u nastavi. Program  je kreiran tako da može da se realizuje dualno: u vidu radionica sa učesnicima i na onlajn Moodle platfotmi.

Edukacija je fokusirana na razvoj  praktičnih veština za prevenciju i rešavanje konfliktnih situacija. Uključuje veliki broj  tehnika, vežbi i efikasnih postupaka za ovladavanje veštinama. Osnovni cilj edukacije je razvijanje sopstvenih veština i sposobnosti, a onda i sticanje praktično primenljivih znanja u radu sa ljudima. Polaznici mogu naučiti i veštine asertivne komunikacije, nenasilne i neverbalne komunikacije, menadžment besa, tehnike za razvijanje pojedinih sposobnosti za vladanje emocijama u toku sukoba, veštine raspoznavanja vrsta konflikata.

Edukacija je namenjena prevenstveno osobama koje rade sa decom, u prosvetnim ili vaspitnim ustanovama ali i svima onima koji žele da unaprede svoje sposobnosti i veštine vezane za ovu temu. Onlajn edukacija podrazumeva i prikaz rezultata primene radionica sa učenicima u vidu linkova na prikaze rezultata rada. Edukacija je kreirana kao trening za trenere prevencije konfliktnih situacija, odnosno sve zainteresovane vaspitače koji imaju želju da ovaj program sprovode u vaspitnim ustanovama, organizacijama ili individualno.

TRAJANJE:

Ukupno trajanje edukacije je 64 časa.

Ukupan broj susreta je 8  

Edukacija je podeljena u 4 modula.

Svaki modul traje 16 časova, raspoređenih  u 2 dana po 8 časova.

Edukacija se odvija u vikend susretima, zavisno od dogovora sa članovima grupe.

 • U slučaju da se kurs realizuje onlajn, prvi deo edukacije traje mesec dana i podeljen je takođe u 4 modula, a drugi deo se realizuje u 20 susreta putem Skajpa.
 • Radionice i materijal za rad sa učesnicima učesnici programa dobijaju nakon svakog završenog modula

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

Mogu se prijaviti svi punoletni kandidati zainteresovani za ovaj vid edukacije.

VELIČINA GRUPE: Radi se u malim grupama, od 10-15 kandidata.

Na onlajn edukaciji dozvoljena je grupa do 30 učesnika.

LOKACIJA: Lokacija se određuje u dogovoru s polaznicima edukacije ( Smederevo, Beograd ).

Struktura, ciljevi  i program treninga:

Ciljevi treninga:

Osnovni cilj: Razvijanje veština upravljanja konfliktima, veština komunikacija,  zatim sticanje praktično primenljivih znanja za pružanje podrške drugima, prevenciju konfliktnih situacija i rešavanje konflikata.

Specifični ciljevi:

1.Modul:

 1. Prepoznavanje tehnika upravljanja sukobom
 2. Upoznavanje sa mogućim posledicama sukoba
 3. Učenje načina konstruktivnog rešavanja sukoba
 4. Upoznavanje sa uzrocima sukoba
 5. Prepoznavanje vrsta porodica prema načinu rešavanja sukoba
 6. Upoznavanje sa različitim stilovima za rešavanje sukoba
 7. Upoznavanje sa bazičnim sposobnostima za obradu emocija čiji stepen razvoja utiče na sposobnost upravljanja sukobom

2.Modul:

 1. Primena komunikacijskih veština u rešavanju sukoba
 2. Prepoznavanje različitih stilova komunikacije ( pasivni, agresivni, pasivno-agresivni i asertivni stil komunikacije)
 3. Razvijanje nenasilnog stila komunikacije i asertivnosti
 4. Prepoznavanje i učenje neverbalnih komunikacijskih signala, govor tela
 5. Preuzimanje odgovornosti i upoznavanje sa asertivnim pravima i dozvolama
 6. Primena psiholoških principa u rešavanju sukoba
 7. Kvalitativno i kvantitativno razlikovanje zdravih i nezdravih emocija
 8. Zamena nezdravih emocija zdravim emocijama
 9. Zamena zahteva prema sebi, drugima i uslovima života željama

3. Modul:

 1. Primena tehnika modelovanja u rešavanju sukoba
 2. Modelovanje  osobe koja konstruktivno rešava sukobe
 3. Strategije koje mogu dovesti do lošeg rešavanja sukoba
 4. Primena psiholoških transakcija u komunikaciji:
 5. Organizacija roditelj-odrasli-dete u sukobima
 6. Pozicija  „ja sam OK ti si OK“ u sukobima
 7. Zabrane i dozvole – manifestovanje u sukobima
 8. Životne igre – manifestovanje u sukobima

4.Modul:

 1. Vaspitni radioničarski rad u školama i vaspitnim ustanovama
 1. Primena tehnike „Sada i ovde“ u rešavanju sukoba:
 • Stavljanje u ulogu drugoga, podizanje svesnosti, empatija
 • Podizanje svesnosti uz pomoć  tehnike  „Sada i ovde“
 • Pravila za radioničarski rad
 1. Planiranje vaspitnog rada ( Razvijanje projekata  namenjenih vaspitnom radu )
 • Razvoj bazičnih sposobnosti za obradu emocija kod učenika kroz radioničarski rad

 

Struktura treninga:

 1. Modul: Sukobi i stilovi rešavanja

Sukobi – uvod u temu

 • Upravljanje sukobom
 • Moguće posledice sukoba

   Stilovi rešavanja sukoba

 •       Konstruktivno rešavanje sukoba
 •       Uzroci sukoba
 •       Vrste porodica prema načinu rešavanja sukoba
 •       Stilovi rešavanja sukoba

Bazične sposobnosti za obradu emocija

 • Uticaj nerazvijenih sposobnosti za obradu emocija na upravljanje sukobom
 • Uticaj razvijenih sposobnosti za obradu emocija na upravljanje sukobom

2.Modul: Rešavanje sukoba – psihološki principi

 1. Primena komunikacijskih veština u rešavanju sukoba:
 • Stilovi komunikacija;
  Neverbalna komunikacija i govor tela;
  Nenasilna komunikacija
 • Asertivni stil komunikacije;
  Asertivna prava i asertivne dozvole
 1. Primena psiholoških principa u rešavanju sukoba:
 • Racionalna umesto iracionalnih uverenja
 • Zdrave emocije naspram nezdravih
 • Želje umesto zahteva
 1. Modul: Tehnike modelovanja u rešavanju sukoba

1.Primena  tehnike modelovanja u rešavanju sukoba:

 • Modelovanje  osobe koja konstruktivno rešava sukobe
 • Strategije koje mogu dovesti do lošeg rešavanja sukoba
 • Tri faze procesa učenja tehnikom modelovanja i metakognicija

2.Primena psiholoških transakcija u komunikaciji:

 • Organizacija roditelj-odrasli-dete u sukobima,
 • Pozicija  „ja sam OK ti si OK“ kod sukoba
 • Zabrane i dozvole u rešavanju sukoba
 • Životne igre u rešavanju sukoba

 

 1. Modul: Vaspitni radioničarski rad u školama

1.Primena tehnike „Sada i ovde“ u rešavanju sukoba:

 • Stavljanje u ulogu drugoga, podizanje svesnosti, empatija
 • Podizanje svesnosti uz pomoć  tehnike  „Sada i ovde“
 • Pravila za radioničarski rad

2.Planiranje vaspitnog rada:

 • Razvijanje projekata  namenjenih vaspitnom radu sa učenicima
 • Radionice za razvijanje bazičnih sposobnosti za obradu emocija kod učenika (Neutralizacije i mentalizacije, Celovitosti Objekta, Konstantnosti Objekta, Tolerancije na frustracije i Tolerancije na ambivalenciju) čiji razvoj može pomoći u prevenciji konfliktnih situacija
 • Evaluacija  i utisci nakon održanog seminara
 • U slučaju onlajn seminara evaluacioni susret održava se putem Skajp-a

Ishod edukacije je lična strategija rešavanja i prevencije konfliktinih situacija svakog učesnika i realizovane radionice sa grupama učenika  ili kreirane radionice za učenike. Svaki učesnik nakon završenog kursa osposobljen je za samostalnu realizaciju ponuđenih radionica sa učenicima.Radionice se mogu realizovati ne samo sa učenicima već i sa odraslim učesnicima radionica koji žele da rade na svom emocionalnom razvoju.

Kontakt adresa autora  je: mirjana.kokeric@gmail.com

Mirjana Kokerić
Advertisements