Novi ciklus seminara u Srbiji i Crnoj Gori

Crna Gora- 22.10.2018. počinje  drugi ciklus seminara u ovoj školskoj godini na seminarima:

  1. Matematički koučing – napredni nivo ( onlajn seminar )
  2. Emocionalno napredovanje – razvoj sposobnosti i vještina učenika – onlajn seminar
  3. Prevencija konfliktnih situacija u odjeljenju – vaspitni rad u ustanovi ( onlajn seminar ), Organizator NVO Talenat, Mojkovac, Crna Gora.

Srbija – 08.11.2018. počinje drugi  ciklus seminara u ovoj školskoj godini na seminaru:

„Podrška učeniku kroz individualizaciju i projektni rad u nastavi matematike“;
358. redni broj u Katalogu ZUOV-a, organizator Regionalni Centar Smederevo, Smederevo, Srbija.

Srbija – 15.10.2018. počinje prvi ciklus seminara u ovoj školskoj godini na seminaru:

„Saradničko učenje – učenje za savremeni život“ ; 574. redni broj u Katalogu ZUOV-a; Organizator Centar za promociju nauke; Beograd, Srbija.

Vidimo se na Moodle platformi!

Advertisements

U toku je formiranje grupa za onlajn seminare akreditovane u Srbiji i Crnoj Gori

Crna Gora- 23.09.2018. počinje prvi ciklus seminara u ovoj školskoj godini na seminarima:

  1. Matematički koučing – napredni nivo ( onlajn seminar )
  2. Emocionalno napredovanje – razvoj sposobnosti i vještina učenika – onlajn seminar
  3. Prevencija konfliktnih situacija u odjeljenju – vaspitni rad u ustanovi ( onlajn seminar ), Organizator NVO Talenat, Mojkovac, Crna Gora.

Srbija – 01.10.2018. počinje prvi ciklus seminara u ovoj školskoj godini na seminaru:

„Podrška učeniku kroz individualizaciju i projektni rad u nastavi matematike“;
358. redni broj u Katalogu ZUOV-a, organizator Regionalni Centar Smederevo, Smederevo, Srbija.

Srbija – 15.10.2018. počinje prvi ciklus seminara u ovoj školskoj godini na seminaru:

„Saradničko učenje – učenje za savremeni život“ ; 574. redni broj u Katalogu ZUOV-a; Organizator Centar za promociju nauke; Beograd, Srbija.

Vidimo se na Mudl platformi!

photo-1474377207190-a7d8b3334068

 

Prvi ciklus onlajn seminara u ovoj školskoj godini

photo-1493723843671-1d655e66ac1c

Drage kolege,

Zadovoljstvo nam je da možemo da objavimo da krećemo sa novim ciklusom onlajn seminara akreditovanih kod Zavoda za školstvo Crne Gore.

Nadamo se nastavku odlične saradnje koju smo imali u prethodnoj školskoj godini.

Prijave traju do 22.septembra, do kada treba izvršiti i uplatu za seminar, a 23. septembra šaljemo naloge i krećemo sa radom na prvom modulu.

Prijavu možete pupuniti na narednom forumularu, ili je poslati na imejl adresu: mirjana.kokeric@gmail.com

Želimo Vam srećnu i uspešnu školsku 2018/19. godinu!

Vaše,
Mirjana i Plana

Potpisivanje ugovora i realizacija seminara može da počne!

Danas je u prostorijama RC Smederevo održan sastanak sa autorima i realizatorima seminara za stručno usavršavanje nastavnika akreditovanih od strane ZUOV-a za naredni trogodišnji ciklus.

Zvanično prograšavamo seminar otvorenim za prijave! 🙂

Sve informacije uskoro će biti dostupne na sajtu RC Smederevo:

http://www.rcsmed.edu.rs/10-aktivnosti/2010-11-16-06-28-14/1292-seminari-regionalnog-centra-za-profesionalni-razvoj-zaposlenih-u-obrazovanju-smederevo-u-katalogu-programa-stalnog-strucnog-usavrsavanja-nastavnika,-vaspitaca-i-strucnih-saradnika-skolska-2018-2019,-2019-2020-i-2020-2021-godina.html

PODRŠKA UČENIKU KROZ INDIVIDUALIZACIJU I PROJEKTNI RAD U NASTAVI MATEMATIKE
Kataloški broj programa: 358
Bodova: 24 (trajanje programa: 4 nedelje)
Kompetencije: K1 – kompetencije za uže stručnu oblast
Oblast: matematika
Elektronski oblik seminara

Autori i realizatori: Mirjana Kokerić, diplomirani matematičar, OŠ „Branko Radičević“ Smederevo; Siniša Ćulafić, master inž. elektrotehnike i računarstva, SSŠ „Vasa Pelagić“ Kovin

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=190

Screenshot at 2018-08-21 01-41-46

ПОДРШКА УЧЕНИКУ КРОЗ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈУ И ПРОЈЕКТНИ РАД У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ – oнлајн семинар

За колеге које ових дана планирају своје стручно усавршавање препоручујемо семинар:

ПОДРШКА УЧЕНИКУ КРОЗ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈУ И ПРОЈЕКТНИ РАД У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ
Каталошки број програма: 358
Бодова: 24 (трајање програма: 4 недеље)
Компетенције: К1 – компетенције за уже стручну област
Област: математика
Електронски облик семинара

Аутори и реализатори: Мирјана Кокерић, дипломирани математичар, ОШ „Бранко Радичевић“ Смедерево; Синиша Ћулафић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, ССШ „Васа Пелагић“ Ковин

Особа за контакт:
Сања Недељковић, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026619906, 0606831905, 026619906
Регионални Центар Смедерево

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=190

http://www.rcsmed.edu.rs/10-aktivnosti/2010-11-16-06-28-14/1292-seminari-regionalnog-centra-za-profesionalni-razvoj-zaposlenih-u-obrazovanju-smederevo-u-katalogu-programa-stalnog-strucnog-usavrsavanja-nastavnika,-vaspitaca-i-strucnih-saradnika-skolska-2018-2019,-2019-2020-i-2020-2021-godina.html

photo-1474377207190-a7d8b3334068